Användarnas favorit lån
Löptid: Kontokredit. Max. eff. ränta: 8.34%

Fyra betalfria månader varje år.

100.000 kr. i 10 år - Eff: 8.34%. Tot: 145551 kr.
Capa Credit Rekommenderar
Löptid: 1 - 15 år. Max. eff. ränta: 33.4%

Låna upp till 500.000 kr utan säkerhet. Jämför räntor hos ett 20-tal långivare.

100.000 kr. i 5 år - Eff: 8.19%. Tot: 121371 kr. Max. eff. ränta: 33.4%.
10.000 - 100.000 kr.
1 - 7 år
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
30.000 kr. i 48 månader - Eff: 39.12%. Tot: 54836 kr.
5.000 - 600.000 kr.
1 - 15 år
Fyllt 18 år. Årsinkomst minst 120000 kr. Inga betalningsanm
100.000 kr. i 9 år - Eff: 5.79%. Tot: 127764 kr. Max. eff. ränta: 33.2%.
10.000 - 50.000 kr.
12 - 60 månader
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
20.000 kr. i 72 månader - Eff: 21.6%. Tot: 38245 kr. Max. eff. ränta: 29.49%.
5.000 - 20.000 kr.
Kontokredit
Fyllt 18 år. Årsinkomst minst 150000 kr. Inga betalningsanm
10.000 kr. i 31 månader - Eff: 106.7%. Tot: 19647 kr.
5.000 - 500.000 kr.
1 - 15 år
Fyllt 23 år. Inga betalningsanm
100.000 kr. i 5 år - Eff: 9.88%. Tot: 126622 kr. Max. eff. ränta: 40.51%.
1.000 - 25.000 kr.
Kontokredit
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
25.000 kr. i 12 månader - Eff: 47%. Tot: 31405 kr.
1.000 - 500.000 kr.
1 - 15 år
Fyllt 18 år. Årsinkomst minst 100000 kr. Inga betalningsanm
100.000 kr. i 5 år - Eff: 8.19%. Tot: 121371 kr. Max. eff. ränta: 33.4%.
10.000 - 150.000 kr.
12 - 120 månader
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
20.000 kr. i 72 månader - Eff: 27.35%. Tot: 38245 kr. Max. eff. ränta: 29.49%.
3.000 - 25.000 kr.
1 - 5 år
Fyllt 20 år.
25.000 kr. i 1 år - Eff: 29.4%. Tot: 28668 kr.
3.000 - 20.000 kr.
Kontokredit
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
20.000 kr. i 360 dagar - Eff: 58.74%. Tot: 25462.44 kr.
500 - 30.000 kr.
Kontokredit
Fyllt 21 år. Inga betalningsanm
10.000 kr. i 12 månader - Eff: 47.64%. Tot: 12145 kr. Max. eff. ränta: 47.64%.
10.000 - 40.000 kr.
12 - 72 månader
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
20.000 kr. i 72 månader - Eff: 21.6%. Tot: 38245 kr. Max. eff. ränta: 29.49%.
5.000 - 500.000 kr.
1 - 15 år
Fyllt 18 år. Årsinkomst minst 110000 kr.
100.000 kr. i 10 år - Eff: 7.34%. Tot: 139949 kr. Max. eff. ränta: 17.55%.
3.000 - 20.000 kr.
Kontokredit
Fyllt 18 år. Inga betalningsanm
10.000 kr. i 360 dagar - Eff: 39%. Tot: 13159 kr. Max. eff. ränta: 1135%.
1.000 - 30.000 kr.
Kontokredit
Fyllt 18 år. Inga betalningsanm
5.000 kr. i 28 månader - Eff: 33.18%. Tot: 6914 kr.
1.000 - 25.000 kr.
Kontokredit
Fyllt 20 år. Årsinkomst minst 150000 kr. Inga betalningsanm
25.000 kr. i 12 månader - Eff: 47%. Tot: 31405 kr.
3.000 - 10.000 kr.
62 - 90 dagar
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
5.000 kr. i 62 dagar - Eff: 613.5%. Tot: 6400 kr. Max. eff. ränta: 892.82%.
4.000 - 20.000 kr.
2 - 60 månader
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
10.000 kr. i 90 dagar - Eff: 384%. Tot: 12250 kr. Max. eff. ränta: 532%.
10.000 - 50.000 kr.
12 - 78 månader
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
20.000 kr. i 72 månader - Eff: 26.88%. Tot: 38707 kr.
10.000 - 50.000 kr.
12 - 72 månader
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
20.000 kr. i 72 månader - Eff: 21.6%. Tot: 38245 kr. Max. eff. ränta: 29.49%.
10.000 - 50.000 kr.
12 - 60 månader
Fyllt 20 år. Inga betalningsanm
20.000 kr. i 72 månader - Eff: 27.35%. Tot: 38245 kr. Max. eff. ränta: 29.49%.
5.000 - 40.000 kr.
3 - 36 månader
Fyllt 18 år. Inga betalningsanm
25.000 kr. i 3 år - Eff: 24%. Tot: 34092 kr. Max. eff. ränta: 132.1%.
1.000 - 100.000 kr.
3 - 12 månader
Fyllt 18 år. Inga betalningsanm
30.000 kr. i 48 månader - Eff: 39.12%. Tot: 54836 kr.
Ännu ett lån i raden av de relativt nya låntyperna på marknaden. Just därför tjänar denna artikel också ett ganska viktigt syfte. Syftet med denna artikel är helt enkelt att klargöra vad ett minilån är. Begreppet är relativt nytt i lånesammanhang – faktiskt så nytt att Microsoft Word återgäldar med en vågig röd linje när man skriver in ordet i programmet. Och lika så okänt är ordet även för många människor. Det till trots att många människor, kanske medvetet eller omedvetet, har övervägt att ta ett minilån och samtidigt som många människor också skulle kunna få mycket nytta av minilån, men detta kommer att beskrivas mer i detalj senare.
Ordet minilån är i sig själv inte det svåraste i ordlistan att definiera. Åtminstone inte om man tar några sekunder till att lyssna på ordet en gång. Ett minilån kan med andra ord vara ett lån av en viss storlek – det vill säga en relativt liten summa jämfört med andra typer av lån. Det måste vara så ordet uppfattas och det är i grunden också den sanna verkligheten. Ett minilån är ett litet lån. Med ett litet lån menas här lån av en mindre summa pengar. Det vill säga ett mindre belopp än man till exempel vill låna med ett blancolån eller liknande.
Du kanske undrar varför man väljer att även ge den möjligheten, som det är, att låna så relativt lite pengar, men i själva verket är det ganska vettigt. Denna typ av lån fyller en ganska framträdande plats på marknaden, eftersom det faktiskt finns ett behov hos många människor att de kan få lov att låna mer eller mindre blygsamma belopp. Detta stämmer mycket bra överens med många människor, särskilt studenternas ekonomiska villkor i förhållande till lån.
Det innebär att man här har fått en lösning som tillgodoser alla de människor som har kortsiktiga, men i gengäld lättare akuta behov av ett lån. Det är precis sådana situationer, som akuta och kortsiktiga behov, det normalt kommer att handla om när det gäller minilån på grund av storleken på lånet som är relativt blygsamt. Ett mindre lånebelopp är vanligtvis lika med ett mer kortsiktigt behov och därmed en kortare löptid. Det hela blir lite mer komprimerat – på ett bra sätt. Det betyder att man som konsument inte behöver ha ett lån hängande över huvudet i allt för lång och oöverskådlig period. Minilån är i allmänhet en mycket enkel och konsumentvänlig produkt som de flesta kan förstå. Det är överskådligt från början till slut och så är det lätt att få tag i och inte minst lätt att betala av.
Hela processen runt lånet är i allmänhet som skräddarsytt för den vanliga konsumenten. Nästan alla människor har idag tillgång till internet – här har man redan klarat av det viktigaste steget på vägen mot ett minilån. Dessutom kan de flesta ganska lätt navigera runt och förstå hemsidorna på internet som erbjuder minilån. Det är tydlig struktur och all data på de olika lånen ges i förväg Det finns alltså inga obehagliga överraskningar rent ekonomiskt. Som konsument får man snabbt en översikt över lånevillkoren från början och denna översikt förlorar man inte – man följer lånet från början till slut och det är allt mycket tydligt. Detta får sägas vara en av de uppenbara fördelarna med ett minilån. Det är överskådligt och inte minst lättbegripligt.

Känn dina behov

När det gäller att låna pengar så kan man säga en generell ska: Alla kommer någon gång att behöva låna pengar. Detta behov kan uppstå i många olika situationer och olika antal gånger för olika personer, men för nästan alla människor gäller att behovet kommer säkert att uppstå.
Vissa kommer bara att uppleva det i samband med husköp eller bilköp, medan andra betydligt oftare kommer att behöva mer pengar i plånboken, bara för att få en helt vanlig privat vardagsekonomi att gå ihop.
Behovet av pengar har blivit ett mycket naturligt behov. Det har något att göra med hur samhället har utvecklats. Pengar är en av de viktigaste sakerna för oss och det är absolut nödvändigt för människan. Detta bör inte ses som girigt eller snålt utan bara som ett faktum. Pengar är vårt sätt att räkna ut allt med ett värde – arbete, saker, egendom, tjänster etc. Allt värderas i pengar – därför är de inte bara bra att ha, de är nödvändiga.
Därför är det heller inte något att skämmas över om man i en period behöver låna för att ha tillräckligt eller bara för att ha lite mer. Det är dock synd om man inte gör det på det mest optimala sättet.
Man måste veta sina behov innan man lånar. Det finns ingen anledning att låna 50 000 kronor med en löptid på 5 år, om man bara behöver 5 000 kronor med en löptid på ett år. Det handlar om att välja rätt lån. Om man bara har satt sig in lite i sakerna så kommer man också att upptäcka att det faktiskt inte alls är så svårt.
De allra flesta som har ett ekonomiskt behov här och nu kan lösa det genom minilån. För de flesta så kallade vanliga människor som inte ska investera i hus eller bil är minilån faktiskt den mest optimala och mest förnuftiga ekonomiska lösningen.
Delvis på grund av lånets korta livstid och delvis på grund av den blygsamma summan, men lika mycket på grund av lånets snabbhet. Det är effektivt och det är lätt. Samtidigt är det överskådligt. Det är mycket viktigt att välja ett lättöverskådligt lån om ens behov är relativt kortsiktiga. Det viktigaste är att man inte tappar överblicket över lånet och investeringen, och det gör man inte med ett minilån. Därför är denna typ av lån mycket förnuftig för de flesta människor.

Vad händer om jag inte betalar tillbaka lånet i tid?

Många tänker på vad som händer om man inte betalar tillbaka sitt lån i tid. Det kan ofta betyda att du tvingas betala både ett antal extra avgifter och räntor på lånet. I värsta fall kan du råka ut för att registreras som en opålitlig betalare genom att få en betalningsanmärkning. Om detta är fallet blir det i fortsättningen väldigt svårt att låna pengar på nytt.
Det är därför ytterst viktigt att du redan innan du tecknar ett lån tänker över om du är säker på att du kan betala tillbaka lånet i tid. Om dy inte är säker på att det kommer hjälpa dig med olika besvär bör du fundera över att låta bli med att låna.
Har du tecknat ett lån och inte betalar i tid får du ofta en påminnelse. Redan här kan du räkna med att det tillkommer avgifter och extraräntor. Om du fortsätter utan att betala leder det ofta till att långivaren lägger till ännu fler avgifter och överlåter saken till inkasso. I tillfällen med fortsatt utebliven betalning kan saken hamna i rätten och du kan här dömas till att betala. Här riskerar du dessutom att sluta upp med att betala rättegångskostnaderna som då ska betalas utöver lånet.
Det är en god idé att kontakta långivaren och se om det inte är möjligt att ändra på avtalet som berör återbetalningen av ditt lån – t.ex. genom att betala tillbaka mindre belopp åt gången, men över en längre period så du säkert kan betala tillbaka hela lånet. Du ska dock vara uppmärksam på att det samlade belopp som du ska återbetala troligtvis då blir större än det som ursprungligen blev avtalat.