Smålån - CapaCredit

Lån og Refinansiering

10 000 - 500 000 kr.
Dette er ikke en lånesøknad.

Tips ved søk om lån

Hvor mye vil du låne?
100% Online
Gratis og uforpliktende tjeneste.
Meld deg på vår service
Finn ut hvor mye du kan spare hver måned.
Velg lånet som passer deg best
Få flere forskjellige lånemuligheter sendt til din smartphone.
Lån opptil 500 000 til hva du vil
Hva pengene brukes til er opp til deg.

Smålån - CapaCredit

Enda et lån i rekken av de relativt nye typer av lån på markedet. Nettopp derfor tjener denne artikkelen også et ganske vesentlig formål. Formålet i denne omgang er ganske enkelt å klarlegge hva et smålån er. Begrepet er relativt nytt i lånesammenheng – faktisk så nytt at Microsoft Word kvitterer med en bølget rød strek, når man taster inn ordet i programmet. Så ukjent er ordet fortsatt for veldig mange. Det skal ses til tross for at mange kanskje, bevisst eller ubevisst, har overveiet å opprette et smålån, og samtidig kunne mange også få god nytte av smålån, men dette vil bli beskrevet mer inngående senere.
Ordet smålån er i seg selv ikke det vanskeligste i ordboken å definere. I hvert fall ikke hvis man tar seg et par sekunder til å lytte til ordlyden. Et smålån må sagt med andre ord være et lån av en bestemt størrelse – nemlig en relativt liten størrelse i forhold til andre typer av lån. Det må være lik ordet forstås og det er sånn sett også slik virkeligheten forholder seg. Et smålån er et lite lån. Med et lite lån forstås herved lån av et mindre pengebeløp. Det vil si et mindre beløp enn dem man for eksempel vil låne med et blankolån eller lignende.
Man kan spørre seg selv hvorfor man overhodet velger å gi muligheten for å låne så relativt få penger, men det gir egentlig god mening. Låntypen utfyller en relevant plass i markedet, da det faktisk er et behov for veldig mange, at de kan få lov til å låne mer eller mindre beskjedne beløp. Dette stemmer veldig godt overens med mange, spesielt for studenters økonomiske vilkår i forhold til lån.
Det betyr at man her har fått en løsning som tilgodeser de mange mennesker som har kortsiktige, men til gjengjeld lettere akutte lånebehov. Det er nemlig slik, at det ved smålån typisk vil være snakk om et mer akutt og kortsiktig behov grunnet størrelsen på lånet som, som sagt er relativt beskjeden. Et mindre lånebeløp vil typisk være lik med en mer kortsiktige behov og dermed også en kortere løpetid. Alt blir litt mer komprimert – på den gode måten. Det betyr nemlig at man som forbruker ikke skal ha et lån hengende over hodet i en alt for lang og uoverskuelig periode. Minilån er generelt et veldig enkelt og forbrukervennlig produkt som de fleste vil kunne finne opp og ned på. Det er overskuelig fra start til slutt og så er det enkelt å få tak i og ikke minst lett å bli kvitt.
Hele prosessen omkring lånet er generelt som skreddersydd til den vanlige forbruker. Nærmest alle har i dag adgang til en internettforbindelse – her har man allerede klart det viktigste steget på veien mot et smålån. Derutover så vil de fleste kunne finne ut av internettsidene som tilbyr smålån. Det er snakk om overskuelig oppbygging og alle data omkring de forskjellige lånene er gitt på forhånd. Det kommer altså ingen ubehagelige overraskelser rent økonomisk. Som forbruker danner man seg raskt et overblikk over lånets vilkår fra starten og dette overblikket mister man ikke underveis – man følger lånet fra start til slutt og det er veldig klart for en. Dette må sies å være en av de veldig innlysende fordelene ved at smålån. Det er enkelt å overskue og ikke minst enkelt å finne ut av.

Kjenn dine behov

Når det kommer til lån av penger, så kan man si en helt overordnet ting: Alle vil på et eller annet tidspunkt oppdage et behov for å låne penger. Dette behovet kan oppstå i mange forskjellige situasjoner og et forskjellig antall ganger for forskjellige personer, men for nesten alle gjelder det at behovet helt sikkert vil oppstå.
Noen vil kun oppleve det i forbindelse med kjøp av hus eller bil, mens andre mye oftere vil ha bruk for å få flere penger til rådighet, alene for å få en ganske vanlig privat hverdagsøkonomi til å henge sammen.
Behovet for penger har nå blitt et ganske naturlig behov. Det har noe å gjøre med den måten som samfunnet har utviklet seg på. Penger er noe av det viktigste vi har og det er helt essensielt for oss. Dette skal ikke ses som værende grådig eller grisk, men bare som et faktum. Penger er den måten vi oppgjør alt med en verdi – arbeid, ting, eiendom, tjenester osv. Alt får en verdi i penger – derfor er de ikke bare gode å ha. De er nødvendige.
Derfor er det heller ikke noen skam hvis man i en enkelt periode har bruk for å låne for å ha nok eller bare for å ha litt mer. Det er til gjengjeld lite optimalt, hvis man ikke gjør det på den mest optimale måten.
Man skal kjenne sine behov innen man låner. Det er ingen grunn til å låne 50.00 kroner med en løpetid på 5 år, hvis man kun har bruk for 5.000 kroner med en løpetid på et enkelt år. Det handler om å velge det rette lånet. Hvis først man har satt seg litt inn i tingene, så vil man også oppdage at det faktisk ikke er så vanskelig.
De aller fleste som har et økonomisk behov her og nå kan løse det gjennom smålån. For de fleste såkalte vanlige mennesker som ikke skal investere i hus eller bil vil smålån faktisk være den mest optimale og mest fornuftige økonomiske løsningen.
Dels pga. lånets korte levetid og dels pga. det lille beløpet, men like så mye pga. hurtigheten i lånet. Det er effektivt og det er enkelt. Samtidig er det lett å finne opp og ned på lånet. Det er veldig vesentlig å velge et lett-overskuelig lån, hvis ens behov er forholdsvis kortsiktig. Det viktigste er at man ikke mister overblikket over lånet og investeringen, og det gjør man ikke med et smålån. Derfor er denne typen av lån veldig fornuftig for de fleste av oss.

Hva skjer, hvis jeg ikke betaler lånet tilbake innenfor fristen?

Mange undrer seg over hva som skjer, hvis man ikke betaler lånet tilbake innenfor fristen. Det kan som oftest resultere i at du skal betale ekstra gebyrer og renter på lånet. Hvis du bryter låneavtalen, vil du som regel også bli registrert med betalingsanmerkninger. Å bli registrert som en dårlig betaler vil ikke ha noen umiddelbar konsekvens, men det gjør at du ikke vil kunne få et nytt lån i fremtiden.
Derfor er det viktig å overveie om du klarer å betale tilbake lånet, før du tar det. Hvis du ikke er sikker på å kunne tilbakebetale lånet, kan det spare deg mye bry og penger, hvis du ikke velger å låne penger.
Hvis du har tatt et lån, men ikke har betalt til tiden, vil du som regel få en purring først. Allerede fra første purring, vil du få pålagt ekstra gebyrer og renter. Fortsetter du med å ikke betale, vil låneutbyderen gi deg ekstra gebyrer og renter, og samtidig sende saken videre til inkasso. Hvis inkasso ikke kan finne en løsning på saken, vil den som regel ende i retten. Hvis den ender i retten og du taper, noe de fleste gjør, vil du risikere å skulle betale for saksomkostningene. I siste ende blir det et ekstremt dyrt lån.
Hvis du har problemer, er det en god idé å ta kontakt med låneutbyderen så tidlig som mulig for å få en ny avtale på plass. Det kan for eksempel være at du betaler et mindre beløp hver måned, men at du så gjør det over lengre tid. Da er du sikker på å kunne betale hele lånet tilbake. Du vil dette tilfellet få et dyrere lån enn det som var planen, men det vil fortsatt være billigere enn å bryte betalingsfristene.

© Worsan ApS 2020 - Brandts Passage 29 - 5000 Odense C - Denmark - DK36980583 - All Rights Reserved