Forbrukslån - CapaCredit

Lån og Refinansiering

10 000 - 500 000 kr.
Dette er ikke en lånesøknad.

Tips ved søk om lån

Hvor mye vil du låne?
100% Online
Gratis og uforpliktende tjeneste.
Meld deg på vår service
Finn ut hvor mye du kan spare hver måned.
Velg lånet som passer deg best
Få flere forskjellige lånemuligheter sendt til din smartphone.
Lån opptil 500 000 til hva du vil
Hva pengene brukes til er opp til deg.

Forbrukslån - CapaCredit

Innenfor de siste par årene har mulighetene for å opprette lån utviklet seg veldig. Det finnes en rekke forskjellige typer lån, og like forskjellige er utlånerne også. Før i tiden var det ofte slik at man som forbruker hadde et enkelt sted man kunne henvende seg hvis man befant seg i den situasjonen hvor man hadde behov for å låne penger.
Den gang var det nemlig bankene som stod for det primære utbudet av forskjellige låneløsninger. Det kan man egentlig godt si at fortsatt gjelder, men konkurransen på markedet har blitt større og det kommer forbrukerne til gode.

Hva er et forbrukslån?

Etter den lille innledningen vil det kanskje være på sin plass å få slått fast hva et forbrukslån egentlig er. Et forbrukslån skal forstås ganske bokstavelig. Først og fremst er det snakk om et lån. Det vil si et pengebeløp som man mottar fra en annen mot at man så betaler dette beløpet tilbake senere – med renter. Det er den klassiske definisjonen av et lån; noe man får innenfor en gitt tidsramme, hvor man så avleverer det tilbake igjen. For at utbyderen kan tjene på dette, så skal det være en form for vederlag i form av renter og gebyrer.
Det var altså den første delen av ordet – den neste delen – “forbruk” skal tolkes nøyaktig i den klassiske betydningen. Ordet betyr egentlig bare at man bruker noe, i dette tilfellet penger. Man kjøper ting, man investerer osv. Setter man de to ordene sammen får man ordet “forbrukslån” – det vil altså si penger man låner med henblikk på å forbruke dem.
 

Hvordan får man et forbrukslån?

Allerede i innledningen ble det nevnt kort, men det er nå mange muligheter for å få et forbrukslån. Som sagt har markedet utviklet seg på en slik måte at det er veldig mange utbydere som tilbyr forbrukslån. Det er mange forskjellige banker, men det er også veldig mange forskjellige uavhengige utbydere som tilbyr online forbrukslån.
Det vil si at man som forbruker har flere muligheter. Man kan enten gå ned og arrangere et møte med sin bankrådgiver, hvor man så igjen skal møte opp og snakke om privatøkonomi og ansvarlighet samtidig med, at man skal stille sikkerhet. Dette kan godt være en litt langstrakt og besværlig prosess, men det er den prosessen som de fleste kjenner til.
Selve delen med å kunne gjøre dette på nettet, i forhold til lån er nemlig ganske ny – eller moderne om man vil. Det er noe som har utviklet seg mye innenfor de siste par årene, og som etter hvert har blitt en direkte konkurrent til bankene. Den avgjørende forskjellen består i selve søknadsprosessen før man får lånet. Her er prosessen forenklet ganske mye på internett. Det er mer effektivt og det går mye raskere.
På internett finner man det lånet som passer best til ens behov og så søker man om det – online. Det vil si ingen tidskrevende møter, ingen samtaler med utbyderen – alt foregår elektronisk og gjennom formularer på internett. Det er veldig enkelt og man skal bare fylle ut de relevante opplysningene.
Det er altså flere muligheter, hvor forbrukslån på internett ser ut til å være den nye populære gutten i klassen, og med ganske god grunn. Ikke bare fordi det er nytt og spennende, men faktisk har det mange fordeler.

Hva skal man velge?

Med den økte konkurransen på markedet kan det godt være vanskelig å finne ut av hva man skal velge. Det opplagte valget vil fortsatt være banken – ikke nødvendigvis pga. fornuft, men fordi det er en gammel vane. Når noe handler om penger, så går man dit man er vant til å snakke om penger – banken. Det betyr som sagt ikke at det er det riktige valget økonomisk. Det kan være mange faktorer som spiller inn.
Forbrukslån har utover dette alltid vært den raske løsningen, den løsningen som man kunne gjøre her og nå og den løsningen som var lett og enkel å kunne gjøre online. I starten skulle dette dog ses i forhold til at lånene typisk var litt dyrere enn de løsningene man kunne finne i bankene. Det var den naturlige starten den gang man begynte å kunne låne penger på internett.
Utviklingen har dog utelukkende vært positiv for de internettbaserte lånene. Det har betydd at det har kommet mange flere fordeler for den enkelte forbruker når det kommer til lån av penger på internett. Konkurransen blant utbyderne på internett er enormt stor og bankene er også en spiller på markedet. Det betyr at alle utbydere er nødt til å imøtekomme forbrukerne mer og mer.
Det betyr samtidig at utbyderne på nettet har vært nødt til å designe mange forskjellige typer av lån som passer til den enkelte forbruker. Som forbruker kan man altså nesten skreddersy sin egen låneløsning og det går fortsatt like raskt. Utover dette så har konkurransen også påvirket disse forbrukslånene positivt sett med forbrukernes øyne. Det er nemlig slik at renter og andre betalinger er fullt ut konkurransedyktige i forhold til bankenes. Flere undersøkelser har innenfor den siste tiden vist at det økonomisk er like så fordelaktig å ta et forbrukslån på internett som det er å opprette en kassakreditt hos sin faste bankforbindelse.
Det betyr at forbrukerne har flere opplagte valgmuligheter når det skal velges. Sett ut fra utviklingen vil et forbrukslån på internett være det mest optimale for veldig mange.

Hva skjer, hvis jeg ikke betaler lånet tilbake innenfor fristen?

Mange undrer seg over hva som skjer, hvis man ikke betaler lånet tilbake innenfor fristen. Det kan som oftest resultere i at du skal betale ekstra gebyrer og renter på lånet. Hvis du bryter låneavtalen, vil du som regel også bli registrert med betalingsanmerkninger. Å bli registrert som en dårlig betaler vil ikke ha noen umiddelbar konsekvens, men det gjør at du ikke vil kunne få et nytt lån i fremtiden.
Derfor er det viktig å overveie om du klarer å betale tilbake lånet, før du tar det. Hvis du ikke er sikker på å kunne tilbakebetale lånet, kan det spare deg mye bry og penger, hvis du ikke velger å låne penger.
Hvis du har tatt et lån, men ikke har betalt til tiden, vil du som regel få en purring først. Allerede fra første purring, vil du få pålagt ekstra gebyrer og renter. Fortsetter du med å ikke betale, vil låneutbyderen gi deg ekstra gebyrer og renter, og samtidig sende saken videre til inkasso. Hvis inkasso ikke kan finne en løsning på saken, vil den som regel ende i retten. Hvis den ender i retten g du taper, noe de fleste gjør, vil du risikere å skulle betale for saksomkostningene. I siste ende blir det et ekstremt dyrt lån.
Hvis du har problemer, er det en god idé å ta kontakt med låneutbyderen så tidlig som mulig for å få en ny avtale på plass. Det kan for eksempel være at du betaler et mindre beløp hver måned, men at du så gjør det over lengre tid. Da er du sikker på å kunne betale hele lånet tilbake. Du vil dette tilfellet få et dyrere lån enn det som var planen, men det vil fortsatt være billigere enn å bryte betalingsfristene.

© Worsan ApS 2020 - Brandts Passage 29 - 5000 Odense C - Denmark - DK36980583 - All Rights Reserved